PancakeSwap Banner

ANKH TV TERMS

1. Όροι

Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα στο https://ankh.tv, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με κανέναν από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

1α Η δημοσίευση πορνογραφικού υλικού δεν επιτρέπεται στην κοινότητά μας. Εκτός από γυμνές σκηνές ή φωτογραφίες για καθαρά σεξουαλικούς σκοπούς. Υπό την ποινή της απομάκρυνσης του υλικού και του μη αναστρέψιμου αποκλεισμού του συνδεδεμένου λογαριασμού σε περιπτώσεις επανάληψης.

1β Οι λογαριασμοί που συνδέονται με οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα υπόκεινται σε άμεση κατάργηση και τα δεδομένα θα αφεθούν στις αρχές επιβολής του νόμου της χώρας χρήστη για τις κατάλληλες ενέργειες.

1γ Οι χρήστες με ιστορικό προσβλητικής ή δυσφημιστικής γλώσσας εναντίον άλλων χρηστών ενδέχεται επίσης να απαγορεύσουν τους λογαριασμούς τους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

1δ Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να ανεβάζουν ή να χρησιμοποιούν περιεχόμενο τρίτων (όπως φωτογραφίες, κείμενα, βίντεο, ήχους, μεταξύ άλλων), εκτός από τη ρητή εξουσιοδότηση του κατόχου, υπό την ποινή της κατάργησης του περιεχομένου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και διαγραφή του σχετικού λογαριασμού . Επιτρέπεται η κοινή χρήση περιεχομένου από άλλα δίκτυα, εφόσον συμμορφώνεται με τους όρους του δικτύου προέλευσης και δεν παραβιάζει κανένα από τα άλλα στοιχεία αυτού του όρου.

Οι χρήστες με ιστορικό δραστηριοτήτων SPAM ενδέχεται επίσης να απαγορεύσουν τους λογαριασμούς τους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2. Χρησιμοποιήστε Άδεια

 1. Επιτρέπεται η προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου των υλικών (πληροφοριών ή λογισμικού) ANKH TVγια προσωπική, μη εμπορική μεταβατική προβολή μόνο. Αυτή είναι η χορήγηση αδείας και όχι η μεταβίβαση τίτλου και με αυτή την άδεια δεν επιτρέπεται:
  1. τροποποιήσει ή να αντιγράψετε τα υλικά?
  2. χρησιμοποιούν τα υλικά για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική)?
  3. προσπάθεια αποσυμπίλησης ή αναστροφής του λογισμικού που περιέχεται σε αυτό ANKH TVτης ιστοσελίδας?
  4. αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά σύμβολα από τα υλικά? ή
  5. μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο πρόσωπο ή "αντικατοπτρίζουν" τα υλικά σε οποιοδήποτε άλλο διακομιστή.

Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτομάτως αν παραβιάσετε κάποιον από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί από ANKH TV οποιαδήποτε στιγμή. Αφού τερματίσετε την προβολή αυτών των υλικών ή μετά τη λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέντα υλικά που έχετε στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση ευθυνών

 1. Τα υλικά για την ANKH TVτου δικτυακού τόπου παρέχονται σε βάση "όπως είναι". ANKH TV δεν εκφράζει ή υπονοεί καμία εγγύηση και αποποιείται και αποκλείει κάθε άλλη εγγύηση, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων.
 2. Περαιτέρω, ANKH TV δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε καμία παρατήρηση σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία χρήσης των υλικών στον ιστότοπό του ή σχετικά με αυτά τα υλικά ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η ANKH TV ή οι προμηθευτές του είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδος ή λόγω διακοπής λειτουργίας) που προκύπτουν από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης των υλικών ANKH TVτης ιστοσελίδας, ακόμη και αν ANKH TV ή ένα ANKH TV εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος έχει κοινοποιηθεί προφορικώς ή γραπτώς την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε σιωπηρές εγγυήσεις, ή περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Ακρίβεια των υλικών

Τα υλικά που εμφανίζονται στην ANKH TVμπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. ANKH TV δεν εγγυάται ότι κάποιο από τα υλικά στον ιστότοπό του είναι ακριβές, πλήρες ή τρέχον. ANKH TV μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στον ιστότοπό της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο ANKH TV δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.

6. Έδαφος διά παιγνίδι γκολφ

ANKH TV δεν έχει εξετάσει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό του και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση ANKH TV του χώρου. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με δική του ευθύνη.

7. Τροποποιήσεις

ANKH TV μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους υπηρεσίας για τον ιστότοπό του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τότε ισχύουσα έκδοση αυτών των όρων παροχής υπηρεσιών.

DutchEnglishFrenchGermanJapanesePortugueseRussianSpanish